Úvod > Aktuality

Aktuality

Švýcarsko zahajuje vyšetřování bank kvůli podezření z ilegálních manipulacím s cenou zlata

Několik velkých světových bank se dostává do hledáčku švýcarského antimonopolního úřadu. Banky jsou podezřelé z ilegálních manipulací s cenami vzácných kovů. Před čtyřmi lety stála unce zlata 1900 USD. Od té doby její cena klesá a v současné době se pohybuje nad úrovní 1100 USD. Nyní se ukazuje, že velcí hráči, mezi které patří banky a finanční koncerny, ne vždy operují s legitimními a povolenými prostředky.

„Nová šance pro zlato?“

Autor článku: Robert Halver – šéf analytického oddělení Baader Bank z Frankfurtu. (Výňatek ze článku přeložila EKKA-Gold bez vlastního komentáře)

MNOŽÍ SE SIGNÁLY, ŽE ZLATO JE NA POČÁTKU NOVÉHO VZESTUPNÉHO TRENDU

Utíkat před nebezpečím stejným směrem jako všichni ostatní je přirozená reakce člověka, která se otiskla do našeho genetického vybavení za tisíce let lidského vývoje. Avšak právě při investování nás tento masově psychologický fenomén většinou staví na stranu poražených.

Je manipulováno s cenou zlata?

Otázka by mohla znít i jinak: „A proč by nemělo, když se vším ostatním je zcela otevřeně manipulováno?“ Centrální banky manipulují úrokovými sazbami a drží je již osmý rok blízko nuly. Jiné centrální banky manipulují s kurzem vlastní měny s cílem ji oslabit. Velcí hráči využívají své ekonomické síly ke kurzovým výkyvům ve svůj prospěch. Některé z nich mohou být legitimní, jiné na hraně a další mohou mít kriminální charakter. Proto není zapotřebí hovořit o žádných „konspiračních teoriích“. Manipulace probíhají naprosto otevřeně. K posledním dramatickým pohybům zlata:

Tři bývalí centrální bankéři náhle prozrazují pravdu?

Čtěte pozorně následující citáty: „Nacházíme se v hrůzostrašné situaci…“, „ FED ztratil svou důvěryhodnost.“, „Tiká nám tu časovaná finanční bomba.“, „Začnou-li trhy revoltovat, máme tady katastrofu a trhy budou revoltovat.“, „Končí to vždy, vždy a vždy stejně, již od starověkého Říma nebo v Zimbabwe. Hovoříme zde o konečné fázi a to je nepříjemné.“ Ptáte se, kdo je autorem těchto výroků?

INVESTIČNÍ ZLATO SEHRAJE V BUDOUCNU KLÍČOVOU ROLI V OTÁZCE DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ

Přečtěte si zajímavý článek o roli zlata v důchodovém zajištění.

BUDOU ODSTRANĚNY HOTOVOSTNÍ PENÍZE?

Politika nulových úrokových sazeb je předehrou před zrušením hotovostních peněz Téma zrušení hotovostních peněz bylo dosud vnímáno spíše jako (konspirační) teorie. Avšak toto téma začíná právě pronikat do mainstreamových zahraničních médií. Politici ústy snaživých ekonomických es nám představí sérii výhod takového opatření, které sahají od obrovských úspor, přes účinný boj proti terorizmu a daňovým únikům až k vypálení rybníku narkomafiím a provozovatelům hazardu a dětské pornografie.

NECHCE-LI KŮŇ PÍT, JE TO PROTO, ŽE MNOŽSTVÍ VODY VE VĚDRU JE NEDOSTATEČNÉ…

1. dubna na apríla zvěřejnil americký FED data o růstu HDP za 1. čtvrtletí 2015. Růst 0,0%. Za mnoho vytištěných biliónů USD ve formě nového dluhu si USA „koupila“ nulový růst. Potvrzuje se tím jen to, co lidé nadaní prostým selským rozumem už dávno ví. A sice, že teorie tisku peněz na dluh obhajovaná centrálními bankéři po celém světě je sofizmatem, tedy úmyslně klamnou argumentací. Bezpracný tisk peněz nemůže vyvolat žádný přírustek blahobytu, tomu rozumí i malé dítě.

POZOR, TADY KONČÍ LEGRACE – RAKOUSKO RUŠÍ GARANCI STÁTU ZA BANKOVNÍ VKLADY

„Dluhová krize je zažehnána.“ „Tiskem peněz (kvantitativním uvolňováním) se startuje ekonomický růst a tudíž i blahobyt.“ „Oslabování vlastní měny je záslužná měnová politika.“ To je pouze zlomek dnešních ekonomických sofizmat, kterými je veřejnost neustálým opakováním infikována tak, že již nepřemýšlí nad jejich pravdivostí a už vůbec ne nad důsledky pro náš majetek a svobodu.

Stane se rok 2015 rokem návratu zlata v plném lesku?

Zatímco akciové trhy nabraly zejména v posledních měsících razantní akceleraci (v grafu modrá křivka), která je, nejen podle našeho názoru, způsobena více než fundamentálními faktory politikou tisku peněz centrálními bankami, prodělalo zlato ve stejném období výraznou korekturu (v grafu žlutá křivka).

Slovníček pojmů

Investiční zlato
Investičním zlatem se podle zákona č.235/2004 Sb. rozumí: zlato ve tvaru uzančních slitků o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin. Zlaté mince, které mají ryzost nejméně 900 tisícin, byly vyrobeny po roce 1800, jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

Investiční stříbro
pojem investiční stříbro nemá oporu v zákoně ve smyslu osvobození od daně z přidané hodnoty. Na mince a slitky z ryzího stříbra je tudíž pohlíženo jako na jiné produkty z tohoto kovu.

Platina a paládium
jsou stejně jako zlato a stříbro vhodným nástrojem k dlouhodobému uchování hodnoty majetku. Platina je dokonce vzácnější než zlato. Oba tyto kovy mají rovněž vyšší míru průmyslového využití než zlato a tudíž pro ně platí z hlediska osvobození od DPH totéž, co pro stříbro, tedy jejich cena je navýšena o aktuální sazbu daně.

Trojská unce (1 Oz)
je tradiční váhová jednotka, ve které se obchoduje zlato. Jedná se hmotnost 31,1035 gramu.

Cena zlata
se tvoří na komoditních trzích na základě nabídky a poptávky. Vzhledem k tomu, že se zlatem a ostatními drahými kovy se obchoduje na mnoha trzích světa v různých časových pásmech, vzniká tak téměř permanentně aktuální cena 24 hodin denně.Cena zlata na komoditním trhu je zpravidla uváděna v US Dolarech za 1 unci ryzího materiálu (999,9/1000) v objemu 1000 uncí (ca 31,1 kg.). Tato cena je tedy pro koncového investora prakticky nedosažitelná. Cena pro koncového zákazníka je navýšena o tzv. prémium.

Fixing
údaj o ceně v předem stanovenou denní dobu na určeném trhu. Velmi často se používá tzv. londýnský fixing, tedy cena drahého kovu v 11.30 hodin (dopolední fixing=am) a v 15.30 hodin (odpolední fixing= pm).

Prémium
je celková procentuální přirážka k aktuální světové ceně vzácného kovu. Zahrnuje v sobě náklady účastníku trhu s vzácnými kovy (transport, pojištění, ražba slitků nebo mincí,marže obchodníků aj.) Obecně platí: čím menší jednotková hmotnost zlaté mince nebo slitku, tím vyšší je prémium.(Např. cena 10 kusů 100 gr. slitků bude vyšší než u 1 kusu slitku o hmotnosti 1 kg).

Good delivery
jedná se o jakostní standard zlatých slitků rafinérů registrovaných v londýnské asociaci rafinérů (LBMA), jejichž zlaté a stříbrné slitky jsou akceptovány bez jakýchkoli dohadů a bez námitek. Takové slitky jsou nesou označení „London Good delivery“.

Zlaté mince
zlaté mince mohou být investiční a nebo numismatické. Cena numismatických mincí je navýšena o daň z přidané hodnoty, zato však mohou časem získat sběratelskou hodnotu, která může výrazně převýšit hodnotu zlatého obsahu v minci. Naproti tomu zlaté investiční mince jsou prodávány za aktuální hodnotu zlatého obsahu.Sběratelskou hodnotu získávají jen vyjímečně, neboť jsou raženy a dodávány dle aktuální poptávky.Jsou však osvobozeny od daně z přidané hodnoty a rovněž okamžitě likvidní.

Zlaté slitky a cihly
gramáže do 100 gramů včetně jsou dodávány zpravidla ve formě vylisovaných cihliček a do gramáže 100 gramů navíc ve formě tzv. kinebarů (zalisovaných v originálním obalu s certifikátem výrobce).Gramáže od 250 gramů výše jsou přímo odlévany do formy slitků.