Spoření ve zlatě

 

AuRENTA® je bezpečná a anonymní

Vaše zlato je z pohledu poskytovatele klasifikováno jako „cizí majetek v úschově“. Je fyzicky uskladněno odděleně od našich vlastních zásob v našich vlastních trezorech, které splňují vysoká bezpečnostní kritéria.
Vaše zlato je pojištěno na plnou aktuální hodnotu.
Pravidelný audit nezávislým auditorem je samozřejmostí.
Zlato je jednou z posledních forem anonymního vlastnictví a může tak představovat Vaši nezávislost na politických vládách, bankách, penzijních fondech a dalších institucích.
VÝHODY SPOŘENÍ AuRENTA®

Garance zpětného výkupu

Jen málokdo ví, že investiční zlatý slitky nebo mince jsou likvidnější než podílový fond nebo akcie, u nichž musíte čekat na výplatu řádově týden. U zlata máte své peníze u renomovaného obchodníka prakticky ihned. Naše moderní aplikace Vám umožňují zadat takový pokyn k odprodeji online za aktuální výkupní cenu.
Zisk ze zpětného prodeje není navíc zatížen daní, pokud mezi nákupem a prodejem slitku uplynula doba delší 12 měsíců.
VÝHODY SPOŘENÍ AuRENTA

Spoření Ekka Gold je čestné, protože:

S naším spořením ušetříte celý vstupní poplatek, který u mnohých konkurenčních produktů činí běžně 5-10% cílové sumy naspořeného majetku. Neprovozujeme žádnou multilevelovou distribuční síť a tudíž nejsme nucení žádat po klientovi vstupní poplatek.
Vstupní provize z našeho pohledu vylučuje svobodu klienta v rozhodnutí o délce spoření či o množství naspořeného zlata. Vstupní provize se musí totiž umořit dostatečně dlouhou dobou spoření nebo závazkem klienta k naspořeníurčité minimální cílové sumy. Předčasným ukončením spoření klient pochopitelně zaplacenou provizi ztrácí.
EKKA-Gold je obchodníkem s drahými kovy a náš zisk se legitimně generuje obchodem se slitky, cihlami a mincemi z drahých kovů. Náš klient tak u nás získá naprostou svobodu v rozhodování o délce spoření nebo množství naspořeného zlata nebo dokonce o velikosti dodaných zlatých slitků nebo cihel.
VÝHODY SPOŘENÍ AuRENTA

Spoření AuRENTA® je svobodné:

Volba cílové částky je důležitým momentem Vašeho plánování a vedle vlastních finančních možností by jí měla předcházet úvaha především:

  • o účelu naspořeného zlata (spořím na seniorský důchod, pro vnuka na studia, chci mít diversifikované majetkové portfolio nebo okamžitou likvidní rezervu?)
  • o časovém horizontu (půjdu do penze za 20 let, vnuk půjde na studia za 10 let,
  • o naspořeném množství (chci jít do penze s 500 gramy zlata, vnuk bude potřebovat na každý semestr 1 unci, chci mít ve zlatě například 15% svého finančního jmění)

Příklad: Je mi 47 let a do důchodu chci jít v 62 letech. V dnešních cenách bych chtěl mít ve zlatě tolik, abych si mohl nechat vyplácet z AuRENTY rentu 5.000 Kč jako kompenzaci ke svému státnímu důchodu ve výši ca 10.000 Kč si měsíčně.

5.000 Kč v aktuální ceně odpovídá ca 4,54 gramů.
Do důchodu mi tedy chybí 25 let = 300 měsíců.
300 měsíců x 4,54 gramů = potřebné množství zlata činí asi 1362 gramů.
S měsíční periodicitou plateb musím tedy v dnešní ceně zlata (1100 Kč/gram-květen 2016)) spořit 4.994 Kč/měsíčně. (Pro zjednodušení se v příkladu abstrahuje od hodnotového vývoje zlata v čase.)

Četnost a periodicita plateb je rovněž velmi významným faktorem jakéhokoliv spoření. Doporučuje se raději spořit pravidelně a ve stejných částkách než tzv. „časovat trh“ a snažit se o zachycení nejnižší ceny.

Pravidelným spořením stejné částky se docilujeme totiž tzv. „efektu průměrování nákupních cen“, ve finanční branži označován anglickým termínem „cost average effekt“
Pod tímto pojmem se rozumí skutečnost, že investor může koupit za stejnou, stále se opakující částku při klesajícím kurzu více gramů zlata a při stoupajícím kurzu méně gramů zlata, ale již dříve nakoupená množství stoupla v ceně.
Tím dociluje v delším časovém horizontu výhodnější průměrné ceny za gram než v případě jednorázového nákupu za celou sumu.
Peter Lynch (manažer fondu Fidelity Magellan) jednou řekl: „ Pro toho, kdo pravidelně investuje a má výdrž, je pozitivní, když kurzy občas padají.“
 
VÝHODY SPOŘENÍ AuRENTA

Spoření AuRENTA® je úsporné:

AuRENTA je cenově výhodná zejména pro drobné střadatele, kteří docilují svými nákupy příznivějšího prémia, než kdyby za drobné částky nakupovali malé slitky.
Důležitým cenovým ukazatelem je tzv. prémium. Prémium je celková procentuální přirážka k aktuální burzovní ceně zlata. Zahrnuje v sobě veškeré náklady účastníků trhu, tj. zejména odběr množství menšího než je standardizovaná velikost kontraktu (1000 uncí), transport, pojištění, ražba slitků nebo mincí, marže obchodníků aj. Obecně platí: čím je hmotnost zlaté mince nebo slitku nižší, tím vyšší je prémium a tedy i přepočtená gramová cena. (Např. cena 10 kusů 100 gramových slitků bude v součtu vyšší než cena 1 kusu slitku o hmotnosti 1 kg).
VÝHODY SPOŘENÍ AuRENTA

Spoření AuRENTA® je transparentní, protože:

Fixing je veřejně dostupný údaj o ceně v předem stanovené denní době. Na londýnské burze jsou vyhlašovány dva denní fixingy. Dopolední v 11.30 a odpolední v 15.30 hodin středoevropského času.
Transparentnost a možnost přesné kontroly je samozřejmým základem pro vytvoření důvěryhodného obchodního vztahu s našimi klienty, přesně v duchu lidového rčení: „Důvěřuj, ale prověřuj!“
Náš klient si může snadno ověřit správnost nakoupeného množství na svém klientském kontě s přesností na 0,0001 gramu.
VÝHODY SPOŘENÍ AuRENTA

AuRENTA® je bezpečná a anonymní

Vaše zlato je z pohledu poskytovatele klasifikováno jako „cizí majetek v úschově“. Je fyzicky uskladněno odděleně od našich vlastních zásob v našich vlastních trezorech, které splňují vysoká bezpečnostní kritéria. Vaše zlato je pojištěno na plnou aktuální hodnotu. Pravidelný audit nezávislým auditorem je samozřejmostí. Zlato je jednou z posledních forem anonymního vlastnictví a může tak představovat Vaši nezávislost na politických vládách, bankách, penzijních fondech a dalších institucích.
VÝHODY SPOŘENÍ AuRENTA

Je bezpečné a anonymní

  • spořené zlato je vždy Vaším majetkem a je uskladněno odděleně od našich zásob i mimo naše bilance
  • Vaše zlato máte uloženo v našich vlastních trezorech v nejvyšší bezpečnostní třídě
  • Vaše zlato máte pojištěno na plnou aktuální cenu
  • jsme pravidelně auditováni nezávislou auditorskou kanceláří
  • zlato je anonymním vlastnictvím- představuje Vaši nezávislost na státu, politickém vedení, bankách, penzijních fondech apod.
  • zlatý slitek nebo cihla jsou věcí movitou. Při zpětném prodeji slitku odpadá povinnost platit daň ze zisku (pokud mezi nákupem a zpětným prodejem uplynula lhůta delší než 1 rok)
VÝHODY SPOŘENÍ AuRENTA

Prémium

je celková procentuální přirážka k aktuální světové ceně vzácného kovu. Zahrnuje v sobě náklady účastníku trhu s vzácnými kovy (transport, pojištění, ražba slitků nebo mincí,marže obchodníků aj.) Obecně platí: čím menší jednotková hmotnost zlaté mince nebo slitku, tím vyšší je prémium.(Např. cena 10 kusů 100 gr. slitků bude vyšší než u 1 kusu slitku o hmotnosti 1 kg).
VÝHODY SPOŘENÍ AuRENTA

PROČ JE VÝHODNĚJŠÍ SPOŘIT OPAKOVANĚ NEŽ INVESTOVAT VŠE NAJEDNOU?

Cost average effect= efekt průměrování nákupní ceny

Existují investoři, kteří věnují mnoho času a mentálního úsilí hledání „kouzelné“ formulky, jak správně načasovat svůj nákup nebo prodej své investice. Snaží se o „timing“ trhu.
Nalezení této metody, jak systémově vždy „levně koupit a draze prodat“ je však pro 99% investorů stejně nepravděpodobné, jako nalezení elixíru věčného života, prostě proto, že o budoucnosti nelze vyřknout pravdivý výrok.

Matematika však dala také laikům do ruky účinný nástroj, jak vrtochy trhu využít ve svůj prospěch.
Pravidelným spořením stejné částky se docilujeme totiž tzv. „efektu váženého průměrování nákupních cen“, ve finanční branži označován anglickým termínem „cost average effekt“.
Pod tímto pojmem se rozumí postup, při kterém investor kupuje pravidelně za stejnou, stále se opakující částku dané aktivum, například zlato. Při klesajícím kurzu zlata koupí více gramů zlata, při stoupajícím kurzu sice méně gramů zlata, avšak již dříve nakoupená množství stoupla v ceně.
Tím docílí investor v delším časovém horizontu výhodnější průměrné ceny za gram než v případě jednorázového nákupu za celou sumu.
Peter Lynch (manažer fondu Fidelity Magellan) jednou řekl: „ Pro toho, kdo pravidelně investuje a má výdrž, je pozitivní, když kurzy občas padají.“

Srovnejme úspěšnost 2 investorů.
Pan Rychlý investuje 200.000 Kč jednorázově do zlata a nechá svou investici ležet 10 let.
Pan Trpělivý investuje svých 200.000 Kč tak, že rozdělí svou investici a každý rok investuje vždy 20.000 Kč.

Průběh ceny zlata vypadá takto: (ilustrativní příklad cenového vývoje)
A) Pan Rychlý investoval jednorázově 200 000 při ceně 1000 Kč/gram = vlastní tedy 200 gramů. Aktuální cena (po 10 letech) = 1050 Kč/gram.
Jeho hodnotový vývoj je tedy (200 gr x 1050 Kč) / 200 000 Kč = 210 000 / 200 000 = +5 %.
B) Pan Trpělivý Bilance pana Trpělivého vypadá takto: opakovanými nákupy docílil díky efektu průměrované ceny v součtu 253,19 gramů. Hodnotový vývoj investice pana Trpělivého: (253,19 g x 1050 Kč) / 200 000= 265 850 / 200 000= +33 %.
 
Efekt průměrované ceny

Garance a etický kodex Ekka Gold

Společnost EKKA-Gold s.r.o. založili tři lidé s podobnou životní i profesní filosofií. Domníváme se, že současné problémy společnosti mají své kořeny v lidském jednání, které je snad až příliš orientované na maximalizaci konzumní slasti v nejkratší možné lhůtě. Zejména ve finanční a bankovní praxi se tato morálka odráží v orientaci na krátkodobý zisk, na maximalizaci provize a na odbyt produktů, které v praxi často více uspokojí prodejce než klienta.

Každý z nás dospěl ve své dlouholeté profesní kariéře v různých odvětvích finančního, kapitálového a bankovního světa k bodu, kdy jsme raději ochotni si na vlastní odměnu počkat. Chceme se stát partnerem klienta a nikoliv jen prodejcem produktů. Naším cílem je budování dlouhodobých partnerských vztahů, postavených více na etice a čestném jednání s klientem než na tzv. „prodejních dovednostech“. Ve stejném duchu jsou vybíráni také naši zaměstnanci a partneři.

Zakladatelé společnosti EKKA-Gold garantují, že naše služby jsou nabízeny v souladu s touto firemní filosofií. Naše produkty jsou výsledkem liberálního myšlení a přímé vazby ke zdroji bez podpory distribučních kanálů neopodstatněně navyšujících cenu produktu pro klienta. Jsou výsledkem transparentnosti, jakožto báze k návratu nezbytné důvěry.
Garance a etický kodex Ekka Gold
 

Spoření ve zlatě AuRENTA®

Zlato je po tisíce let považováno za nejbezpečnější měnu. Je spolehlivým uchovatelem kupní síly úspor do budoucna. Zlato chrání svého majitele před státními bankroty, měnovými reformami, krizemi finančního systému a různými formami finanční represe. Dlouhodobý hodnotový růst zlata kompenzuje ztrátu kupní síly papírových úspor v čase. Díky unikátnímu programu AuRENTA® se investiční zlato stává dostupným doslova všem, tedy i drobným střadatelům. Chci vědět vícePravidelné nákupy zlata za platby od 300 Kč

Cílová částka od 100.000 Kč
Termíny nákupů: každé pondělí

Výhody spoření ve zlatě AuRENTA®

image
Máte svobodu rozhodování
Spoření AuRENTA® je nezávazné a nemá žádné sankce. Je zcela na Vás, kolik a jak často budete spořit, zda spoření přerušíte nebo ukončíte. (více zde).
image
Vaše zlato patří jen Vám
Spořené zlato je za všech okolností Vaším majetkem. Je pojištěno a uskladněno v našich trezorech, kde čeká na Váš pokyn k dodání do vlastních rukou. (více zde).
image
Získáte lepší cenu
Pravidelnými nákupy docílíte průměrování nákupních cen, což je z dlouhodobého hlediska velmi úspěšná investiční strategie. (více zde).
image
Možnost přesné kontroly
Gramová cena nakoupeného zlata je odvozena od ceny zlata na londýnské burze v předem stanovených dnech a denních časech, tzv. fixingu se smluvně stanovenou přirážkou.(více zde)
image
Vrátíme Vám celý vstupní poplatek.
Stačí jen naspořit cílovou částku a systém Vám automaticky vrátí celý vstupní poplatek
image
Garantujeme Vám zpětný odkup
Spořené zlaté slitky pro Vás představují okamžitou likvidní rezervu. Stačí jen zadat pokyn v klientské aplikaci a peníze za Vaše slitky jsou odeslány zpravidla ještě týž den na Vaše konto.. (více zde)
 

Novinka, která nadchne…

AuRENTA® - Výplata měsíční renty

Možnost výplaty měsíční renty je inovace, která proměňuje AuRENTU v plnokrevný alternativní důchodový pilíř. Umožňuje Vám nastavit si automatizovaný odprodej naspořených slitků po částech a nechat si zasílat pravidelnou měsíční rentu. Ideální jako rezerva na důchod nebo dětem na studia. Navíc vždy okamžitě likvidní.

AuRENTA® je více, než pouhý nákup zlatých slitků. AuRENTA® je plnohodnotný osobní důchodový projekt krytý zlatem.
Bez daní a politických rizik, s maximální mírou anonymity


Naši zákazníci

image Jsem prvním, kdo si naspořil a odebral svou zlatou cihlu o hmotnosti 100 gramů. Nebude to moje poslední.
Ing. Miroslav Kůsa, podnikatel
image Přemýšlela jsem, jak zajistit naše rodinné úspory. Za nejdůvěryhodnější řešení považuji EKKA Gold spoření ve zlatě.
Zora Jelínková, majitelka agentury Excel
image Sázím na vzájemnou důvěru. Totéž hledám i u svých partnerů. EKKA-Gold s.r.o. splňuje všechna moje očekávání.
Zbyněk Kovalčík, majitel firmy Altabix
image Ekka-Gold je pro mě zárukou čestného a solidního jednání.

MUDr. Petr Vávra, chirurg
 

 

Jak to celé funguje?


Podrobné informace o spoření ve zlatě AuRENTA® a postup, jak si začít jednoduše
a rychle spořit najdete zde. Chci vědět více  

Naši partneři

image