Jak je to s daněmi?

Investiční zlato je v celé EU osvobozeno od DPH a nepodléhá clům. U ostatních vzácných kovů (stříbro, platina, paládium) platí platná sazba DPH. Z hlediska daně z příjmů jsou vzácné kovy posuzovány jako věci movité. To znamená, že případné zisky při prodeji jsou uplynutím 12 měsíců nezatíženy daní z příjmu.

Zpět na seznam